0%
درسا خانم
۰۷ شهریور ۱۳۹۴
زیر آسمانی چنین خالی در احساسی نشسته ام که دنیا دنیا دلم برایت تنگ ست ! بی تو من در کوچ ابرها بی سرزمین ترین قبیلۀ بارانم !
نشانها
تبلیغات


موسیقی پروفایل
هدایا
جواهر قلب نشان
توسط:
لادن پ
۰۹ مهر ۱۳۹۴
دسته گل 2
۰۲ مهر ۱۳۹۴
حلقه عاشقان
۰۱ شهریور ۱۳۹۴