0%
درسا خانم
۰۷ شهریور ۱۳۹۴
زیر آسمانی چنین خالی در احساسی نشسته ام که دنیا دنیا دلم برایت تنگ ست ! بی تو من در کوچ ابرها بی سرزمین ترین قبیلۀ بارانم !
نشانها
تبلیغات
موسیقی پروفایل
هدایا
حلقه عاشقان
توسط:
مریم
۰۱ شهریور ۱۳۹۴
قلب سبز
توسط:
لادن پ
۳۰ مرداد ۱۳۹۴
دسته گل 2
توسط:
ferez golbaba
۳۰ مرداد ۱۳۹۴