ایران بیستی عزیز - با توجه به درخواستهای زیاد همراهان همیشگی ایران 20 مبنی بر راه اندای مجدد سیستم پرداخت ، امکان پرداخت انلاین در سایت فراهم شده است . لطفا برای شارژ حساب خود به قسمت بالا صفحه موجودی - افزایش اعتباربیستک مراجعه کنید.

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ

ارسال توسط: آ محمد تاریخ ارسال: ۰۵ دی ۱۳۹۲ دسته بندی: كار و تجارت»مشاوره نظرات: 46 بازدید: 1097
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ : ﺩﺭ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﺋﯽ 500 ﻋﺪﺩ ﺁﺟﺮ
ﺩﺍﺭﯾﻢ، 1 ﻋﺪﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﭘﺮﺗﺎﺏ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. ﺍﻻﻥ ﭼﻨﺪ ﻋﺪﺩ ﺁﺟﺮ ﺩﺍﺭﯾﻢ ؟
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ : 499 ﻋﺪﺩ !
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ : ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﯾﮏ ﻓﯿﻞ ﺩﺍﺧﻞ
ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﯿﺪ .
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ : ﺩﺭ ﯾﺨﭽﺎﻟﻮ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ -
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ: ﻓﯿﻠﻮ ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﻢ ﺗﻮ ﯾﺨﭽﺎﻝ - ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ :
ﺩﺭ ﯾﺨﭽﺎﻟﻮ ﻣﯿﺒﻨﺪﯾﻢ !!
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ : ﺣﺎﻻ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﯾﮏ
ﮔﻮﺯﻥ ﺩﺭ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﻫﯿﺪ !
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ : ﺩﺭ ﯾﺨﭽﺎﻟﻮ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ -
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ : ﻓﯿﻠﻮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﯾﻢ - ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺳﻮﻡ : ﮔﻮﺯﻧﻮ ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﻢ ﺗﻮ ﯾﺨﭽﺎﻝ - ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ : ﺩﺭ
ﯾﺨﭽﺎﻟﻮ ﻣﯿﺒﻨﺪﯾﻢ !!
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ : ﺷﯿﺮ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮﻟﺪﺵ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻫﻤﻪ ﺣﯿﻮﻭﻧﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ. ﺍﻭﻥ ﮐﯿﻪ ؟
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ : ﮔﻮﺯﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﺨﭽﺎﻟﻪ !!
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ : ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺮﺯﻥ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺑﺮﮐﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ
ﺳﻮﺳﻤﺎﺭ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ؟
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ : ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ، ﭼﻮﻥ ﺳﻮﺳﻤﺎﺭﺍ ﻫﻤﺸﻮﻥ
ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﯿﺮ !!
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ : ﺳﻮﺍﻝ ﺁﺧﺮ. ﺍﻭﻥ ﭘﯿﺮﺯﻥ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ،
ﭼﺮﺍ ؟
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ : ﺍﻣﻤﻤﻤﻤﻤﻤﻢ، ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ، ﻏﺮﻕ ﺷﺪ ؟
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ : ﻧﻪ، ﺍﻭﻥ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﺁﺟﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ
ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺧﻮﺭﺩ ﺗﻮ ﺳﺮﺵ ﻣﺮﺩ !!!
ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺷﺪﯾﻦ، ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪﯼ ﻟﻄﻔﺎ |:
  
0
37

فرشته طاهری    ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
20

مریم بانو    ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
جالب بود 20

فرزانه برهانی    ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
20

نارین گل انار    ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
:))

اشكان ظهوري    ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
20

فرشته طاهری    ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
20

علی عباسی    ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
20

yase 68    ۱۸ بهمن ۱۳۹۲
20

آ محمد    ۰۷ دی ۱۳۹۲
سحر هنو رفتی مرحله بعد :D

sara bagheri    ۰۶ دی ۱۳۹۲

sara bagheri    ۰۶ دی ۱۳۹۲
با حال بود

امیر *H0$$e!N    ۰۶ دی ۱۳۹۲
20 داداش محسن ممنون از دعوتت

آ محمد    ۰۵ دی ۱۳۹۲
خواهش میشه:)

همون دیوونه همیشگی    ۰۵ دی ۱۳۹۲
جالب بود ..مرسی

ياسمن    ۰۵ دی ۱۳۹۲
جالب بود ممنون

آ محمد    ۰۵ دی ۱۳۹۲
خواهش :)

محمد صفا    ۰۵ دی ۱۳۹۲
3پاس

مجید وامقیان    ۰۵ دی ۱۳۹۲
دمت گرم داش محمد خیلی عالی بود

مجید وامقیان    ۰۵ دی ۱۳۹۲
مرسی

افرا مهاجر    ۰۵ دی ۱۳۹۲
:))

کیانا ا    ۰۵ دی ۱۳۹۲
20 ممنون

یاسمن ی    ۰۵ دی ۱۳۹۲
20

نونو خانوم    ۰۵ دی ۱۳۹۲
20000000000000

Amir Hemmat    ۰۵ دی ۱۳۹۲
20

آ محمد    ۰۵ دی ۱۳۹۲
مرسی از همه نظرات :)

آ محمد    ۰۵ دی ۱۳۹۲
خواهش میکنم (علی/ اشک مرد ،کوه را اب میکند) :)

💑    ۰۵ دی ۱۳۹۲
مرسی

شادي (^_^)    ۰۵ دی ۱۳۹۲
20

آ محمد    ۰۵ دی ۱۳۹۲
دمت گرم یره سید تو کارت بیسـtه استخدام میخوای چُکار حالا بیا یک مصاحبه بده ;)

سیدمهدی موسوی    ۰۵ دی ۱۳۹۲
هی داداش

م ح س ن    ۰۵ دی ۱۳۹۲
من که قید استخدام رو زدم یره!20

محسن فخار    ۰۵ دی ۱۳۹۲
20

مرتضی (آقایی ایران20)    ۰۵ دی ۱۳۹۲
=))

آ محمد    ۰۵ دی ۱۳۹۲
خواهش میکنم آجی باران :)

محبوب ترین مقالات كار و تجارت»مشاوره