ایرج میرزا و تریاک و سختی دفع مزاج!!!

ارسال توسط: شهروز تاریخ ارسال: ۰۶ تیر ۱۳۸۹ دسته بندی: ادبیات نظرات: 6 بازدید: 22012

ایرج میرزا و تریاک و سختی دفع مزاج!!!
شب در بسـاط احـراراز الـتـفات سردار

كـنـياك بود بسيار تريـاك بود بي مر

هركس به نشوه يي تاخت با نشوه كار خود ساخت

من هم زدم به وافور از حد خود فزونتر

ترياك مفت ديدم هي بستم و كشيدم

غافل كه صبح آن شب آيد مرا چه بر سر

گشت از وفور وافور يـبـس مـزاج موفور

چونـانـكه صبح ماندم در مسـتراح مضطر

تريـاكيـان الـدنـگ سازند سنده را سنگ

چون قافيه شود تنگ وسعت فـتد به مـدبـر

يك ربع مات بودم زان پس به جد فـزودم

تـا جـاي تـو نمودم خالي من اي بـرادر

تا سـيل خون نـيـامـد سنده برون نيامد

چيزي ز ک...ن نيامد جز پشكل محجر

الحق كه ريـدن ما تريـاكـيـان بد بخت

باشد جهاد با نفس يعـنـي جهاد اكبـر !

0
1

جنوب    ۰۵ مرداد ۱۳۹۴
20

علیرضا (98860)    ۰۶ تیر ۱۳۸۹
مرسی

محبوب ترین مقالات ادبیات
بازدید: 5016
نظرات: 329
بازدید: 4015
نظرات: 210
0
250
بازدید: 4401
نظرات: 234
بازدید: 2371
نظرات: 0
0
174
بازدید: 2333
نظرات: 164
بازدید: 2295
نظرات: 173
0
155
بازدید: 2311
نظرات: 180
0
145
بازدید: 1880
نظرات: 111
0
139
بازدید: 2110
نظرات: 124
0
127
بازدید: 1775
نظرات: 118
0
115
بازدید: 2822
نظرات: 98
0
107
بازدید: 1763
نظرات: 93
0
106
بازدید: 1737
نظرات: 119
0
103