ایران بیستی عزیز - با توجه به درخواستهای زیاد همراهان همیشگی ایران 20 مبنی بر راه اندای مجدد سیستم پرداخت ، امکان پرداخت انلاین در سایت فراهم شده است . لطفا برای شارژ حساب خود به قسمت بالا صفحه موجودی - افزایش اعتباربیستک مراجعه کنید.

نمونه قرارداد پیش‌فروش میوه (بیع ثمار)

ارسال توسط: ali abdi تاریخ ارسال: ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ دسته بندی: اجتماعي و جامعه»جامعه و قوانین (علوم انسانی) نظرات: 5 بازدید: 10751

پیش‌فروش میوه (بیع ثمار)

ماده 1: طرفین قرارداد

1-1 فروشنده                             فرزند                        به شماره شناسنامه                 صادره از          کد ملی                                     متولد                       ساکن:

تلفن:

2-1 خریــدار                           فرزند                        به شماره شناسنامه                 صادره از          کد ملی                                     متولد                      ساکن:

تلفن:

ماده 2: موضوع قرارداد

عبارت است از پیش‌فروش میوه‌های تعداد           اصله درخت پسته بعد از ظهور و بدو صلاح در باغی به شرح و مشخصات ذیل با شرایط موردتوافق طرفین و تسلیم آن طبق مقررات به خریدار در برابر دریافت عوض معلوم.

ماده 3: مشخصات موردقرارداد

فروش میوه‌های تعداد           اصله درخت پسته بعد از ظهور و بدو صلاح در باغی واقع در

                                               به مساحت                  متــرمربع، اختصاصی                       . مشخصات مورد معامله تماماً به اطلاع و رؤیت خریدار رسیده است.

ماده 4: قیمت مورد معامله و نحوه پرداخت

قیمت مورد معامله                                        ریال تعیین گردید که مبلغ                                                 ریال نقداً و باقیمانده قیمت به مبلع                                                      ریال، طی              قسط، هر یک به مبلغ                                         ریال که به تاریخ     /    /    13 طی چک / چک‌های   شماره                          پرداخت خواهد شد.

ماده 5: تسلیم مورد معامله

فروشنده مکلف است مورد معامله را حداکثر تا تاریخ     /    /    13 با حضور سه شاهد و با توجه به شرایط مقرر در قرارداد به خریدار تسلیم نموده و در قبال آن اخذ رسید نماید.

ماده 6: شرایط قرارداد

6-1. فروشنده حق هرگونه انتقال مورد معامله تحت هر عنوانی به غیر خریدار را ندارد. لذا در صورت تخلف، به‌عنوان فروش مال غیر تلقی و فروشنده مکلف است نسبت به جبران کلیه خسارات وارده به خریدار اقدام نماید.

 6-2. خریدار مکلف است تا قبل از برداشت کل محصول مابقی ثمن معامله را کارسازی نماید، در غیر این صورت فروشنده حق دارد محصول را توقیف نماید. خریدار نیز تا زمانی که مابقی ثمن معامله را پرداختت ننماید حق برداشت باقی‌مانده محصول را نخواهد داشت.

6-3. تا زمانی ‌که خریدار ثمن مورد معامله صدرالشعار را پرداخت ننموده یا ترتیبی جهت پرداخت بقیه اقساط ندهد مکلف است به ازای مبلغ باقیمانده                                  درصد به‌عنوان خسارت دیرکرد به فروشنده پرداخت نماید.

6-4. کلیه امور، هزینه‌ها و مخارج جاری جهت به ثمر رسیدن میوه‌ها، از قبیل سم‌پاشی، آبیاری، نگهداری و همچنین کلیه اعمال و هزینه‌ها جهت چیدن محصول و حمل‌ونقل آن‌ها بر عهده خریدار است و فروشنده در این خصوص هیچ‌گونه مسؤولیتی ندارد.

6-5. بعد از تسلیم مورد معامله، خریدار مسئول تمامی خسارات احتمالی به محصول، بوده و فروشنده هیچ‌گونه مسؤولیتی در برابر آن ندارد، حتی در صورت حوادث قوه قهریه و یا عوامل طبیعی.

 6-6. خریدار جز فراهم نمودن مقدمات رشد و نمو محصول و برداشت آن حق هیچ‌گونه دخل و تصرفی در باغ ندارد، در غیر این صورت مسئول هرگونه خسارت وارده و همچنین استفاده بلا اذن از باغ است.

6-7. خریدار مکلف است بعد از برداشت محصول، باغ را به همان وضع سابق و بدون هیچ‌گونه خسارتی به فروشنده تسلیم نموده و در قبال تسلیم ملک، اخذ رسید نماید.

6-8. در صورت اختلاف متعاملین بر سر بروز خسارت و تغییر وضعیت باغ قبل و بعد از تسلیم، شهود حاضر در حین تسلیم باغ به خریدار به‌عنوان داور نظر خواهند داد و نظر آن‌ها برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.

6-9. کلیه خیارات اعم از خیار غبن حتی به نحو افحش به تراضی طرفین در این قرارداد اسقاط گردید.

6-10. این قرارداد در دو صفحه و در دو نسخه متحدالشکل و متحدالمتن تدوین‌شده که هرکدام دارای اعتبار واحد بوده و در اختیار متعاقدین قرار گرفت.

نام و نام خانوادگی و امضای فروشنده                                                            نام و نام خانوادگی و امضای خریدار

 

        نام و نام خانوادگی شهود              نام پدر        ش.ش              کد ملی              آدرس و تلفن

1.                                                       

2.

3.

4.

 

0
7

ارغوان شیرازی    ۱۲ مرداد ۱۳۹۴
20

مهرنوش (گلشن)    ۱۲ مرداد ۱۳۹۴
مرسی20

بازدید: 10108
نظرات: 836
بازدید: 3410
نظرات: 342
0
315
بازدید: 6071
نظرات: 250
بازدید: 3526
نظرات: 176
0
225
بازدید: 3431
نظرات: 238
بازدید: 4192
نظرات: 200
بازدید: 1742
نظرات: 216
بازدید: 2774
نظرات: 161
0
160
بازدید: 3589
نظرات: 140
0
158
بازدید: 4560
نظرات: 141
0
157
بازدید: 2131
نظرات: 156
0
137
بازدید: 2487
نظرات: 136
0
131
بازدید: 2214
نظرات: 126
0
125
بازدید: 1609
نظرات: 134
0
121