ایران بیستی عزیز - با توجه به درخواستهای زیاد همراهان همیشگی ایران 20 مبنی بر راه اندای مجدد سیستم پرداخت ، امکان پرداخت انلاین در سایت فراهم شده است . لطفا برای شارژ حساب خود به قسمت بالا صفحه موجودی - افزایش اعتباربیستک مراجعه کنید.

خلاصه کتاب چشم دل بگشا

ارسال توسط: مریم تاریخ ارسال: ۲۵ آبان ۱۳۸۸ دسته بندی: زندگی و خانواده»خانواده نظرات: 8 بازدید: 24992

 

چشم دل بگشا
خلاصه کتاب
 
نویسنده : کاترین پاندر          ترجمۀ گیتی خوشدل          
کتاب : 214 صفحه            خلاصۀ کتاب :20 صفحه
 

بخش اول  : شیوه های تجلی توانگری

فصل اول  : چشم دل بگشا

فصل دوم   :  پالایش ذهن برای توانگری

فصل سوم  : آفرینش توانگری ذهنی از طریق  نوشتن

 فصل چهارم : آفرینش توانگری ذهنی از طریق تصاویر

فصل پنجم : آفرینش توانگری ذهنی از طریق کلام

فصل ششم : راز توانگری پایدار

 

بخش دوم  : سایر راههای تجلی

فصل نهم  : تجلی توانگری از طریق عشق

فصل هشتم :  تجلی توانگری از طریق فرزانگی

فصل نهم  : تجلی توانگری از طریق عشق

فصل دهم : تجلی توانگری از طریق بازگشت الهی

 مقدمه :

این کتاب را خلاصه کردم برای تمامی کسانی که دوستشان دارم و دوست دارم تا با قوانین توانگری آشنا شوند و بیاموزند که چگونه موانع روانی را از ذهنشان بزدایند و توانگر شوند .
مادامی که نیاموخته باشید چگونه موانع روانی را از ذهنتان بزدایید و تا زمانی که چگونگی پالایش ذهنی و گشودن راه برای تجلی توانگری را نیاموخته باشید و تا لحظه ای که برای همه اینها پایه و اساس معنوی نیافریده باشید صرفا ایجاد توانگری ذهنی کافی نیست و به تنهایی کاری از پیش نمی برد .
با فراگیری کل قوانین توانگری که در بخش اول و بخش دوم این کتاب آمده است در می یابید که این روند ، فرآیندی خودبخود است که می توانید به آسانی و بارها آنرا برانگیزانید ، و با شادمانی از ثمراتش بهره گیرید .
هر گاه احساس میکنید که توانگریتان کاهش یافته است در می یابید که دیگر بار ذهنتان را بر توانگری بگشایید و مدام تکرار کنید :
(( من فرزند دولتمند پدری مهربانم ، پس دل و جرأتش را دارم که همواره توانگر بمانم ))
آنگاه دیگر بار به قوانین پالایش بر میگردید و از راههای درونی و بیرونی خلاء ایجاد میکنید . مثلا با تهیه فهرست روزانه یا تصاویر و عبارت تاکیدی تازه ، نخست ذهنا" توانگری خود را می آفرینید .
آنگاه ما هم صدا خواهیم شد که : زمان توانگری فرا رسیده است .
بخش اول 
 شیوه های تجلی توانگری
توانگری یعنی :
آرامش ذهنی     هماهنگی      تندرستی        فراوانی مال  
فصل اول : چشم دل بگشا
آنچه لازم است پیکار با فقر نیست ، فهم نیروهای مولد توانگری است . توانگری برای رشد و کمال معنوی یک ضرورت است .
آگهی معنوی از توانگری ، این قدرت را به شما میدهد تا به جای این که زیر سلطه دارایی خود در آیید ، بر دارایی خود مسلط شوید
نیروهای مولد توانگری ، نیروهای ذهنی و معنوی هستند . برای پیکار ذهنی و معنوی با فقر ، نخستین کاری که باید کرد گشودن چشم دل است .
چگونه باید چشم دل را گشود :
با دست گشیدن از این عقیده مضحک که فقر، فضیلتی روحانی و اخلاقی است . حال آنکه فقر شرارتی مشترک است فقر قطعا" گناه است ، نه فضیلت
چارلز فیلمور در کتابش << توانگری >> می نویسد :
آرزوی پدر آسمانی برای ما نعمت بیکران است ، نه معیشتی بخور و نمیر . اگر فقیر باشیم نمی توانیم شادمان و خوشبخت باشیم . و انگهی ، لزومی ندارد که فقیر باشیم . فقیر بودن گناه است .
فقیر بودن یک بد اقبالی مضاعف است زیرا به همان میزان که میتوانید فقیر باشید ، میتوانید غنی هم باشید .
همانگونه که در کتاب مقدس وعده داده است : (( همه چیز از آن شماست ))
در ازل ، خدا عالمی آفرید و آنگاه انسانی معنوی خلق کرد و او را در این جهان فراروانی داد تا بر همه اینها مسلط باشد .
شما خدا را وادار نمی کنید که چیزی به شما بدهد ، تنها کاری که میکنید این است که چشم دلتان یعنی ذهنتان را به روی میراث بیکرانی بگشایید که از ازل برای شما آفریده شده و به شما اختصاص داده شده است . برای گشودن چشم دل به این فراوانی دائم تکرار کنید :
من فرزند دولتمند پدری مهربانم . پس دل و جرأتش را دارم که همواره توانگر باشم !
توانگری برای رشد و کمال معنوی ضرورت دارد ، زیرا به آدمی این آزادی را میدهد تا بدون دل نگرانی در باره امور مالی و در گیریهای زندگی روز مره ، متوجه شکوفایی معنوی باشد .
برای رهایی از این اعتقاد که دیگران نمی گذارند به آرزوهایم برسم عبارات تاکیدی ویژه یی را تکرار میکردم تا یارییم کنند که خدا تنها منشأ موهبتها و برکاتم بدانم . بعضی از عبارات تاکیدی را در اینجا می خوانید :
 (( به روشنی می بینم که هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند میان من و آنچه که ازآن من است بایستد !))
(( من این آرمان را که حق من میتواند از من مضایقه شود ، در ذهن خودم و در ذهن دیگران نابود میکنم . همۀ آنچه که شایستۀ عالیترین خیر و صلاحم است به سراغم می آید ، و من با ادراک و بینش روشن حقیقت ، به آن  خوشامد می گویم .))
(( هیچ چیز نمیتواند معترض موهبتهایم شود. من میتوانم کارها و اموری عظیم را به آسانی به انجام برسانم . ))
(( من از توانگری دیگری ایراد نمیگیرم و انتقاد نمیکنم ، به خدا چشم می دوزم و هدایت او را می طلبم و توانگر می شوم . ))
(( در عشق ، رشک و حسد نیست . حقیقت توانگری بخش هم اکنون آزادم میکند . ))
(( زندگی و در آمدم نمیتواند محدود باشد . خدای درونم هم اکنون مرا از هر گونه محدودیت می رهاند . هم اکنون در ذهنم دولتمندم و توانگری ام متجلی می شود . ))
(( عشق بخشاینده خدا هم اکنون مرا از اشتباهات مالی گذشته و اکنونم می رهاند . من در نهایت فرزانگی و آزادی و شهامت ،    با آینده روبرو می شوم . ))
این آرمان که خدا تنها منشأ توانگری آدمی است و توانگری پایه واساس معنوی داردآرمانی عملی است . هر گاه چشم دلتان را بر روی این آرمان رهاننده بگشایید ، توانگری شما آغاز خواهد شد . شاید فکر کنید که توانگرانی هستند که خدا رامنشأ رزق و روزی خود نمی دانند و روز به روزهم توانگرتر میشوند .
 شاید آنها از نظر مالی توانگر باشند ، اما توانگری راستین ، آرامش و تندرستی را نیز در بر دارد . آیا ذهن آرام و تن آنها سالم است ؟؟
این گرایش که پایه و اساس توانگری معنوی است ، گرایشی عملی است و کامیابی مالیتان را تضمین میکند .
فصل دوم   : پالایش ذهن برای توانگری
عارفان برای کامیابی ، قاعده یی مشتمل بر سه گام داشتند :
1 -  پالایش یا نظافت
2 – اشراق یا دریافت هدایت برای چگونگی پیشروی
3 – یگانگی با خدا و موهبتهای او
نظافت یا پالایش نخستین کام توانگری است . بدون پالایش ذهنی و عاطفی ، نمی توان در عالم محسوس به توانگری پایدار و رضایت بخش رسید .
شیوه پالایش ذهن :
برای تجلی توانگری راستین ، باید خودتان را از شر آنچه که نمی خواهید خلاص کنید تا برای آنچه که می خواهید جا بگشایید.
برای کسب توانگری ، نخست باید در بیرون و درون خلأ ایجاد کنید . نیروهای مغناطیسی در خلأ می توانند کامل انتقال یابند و سرگرم کار خود شوند .
با ایجاد خلأ ، مغناطیسی برای جذب موهبت دلخواهتان می شوید !
با تمیز کردن گنجه ها و کمدها و کشوها و پرونده ها و میز تحریر و آشپزخانه و انبار و گاراژ و اتاقها و غیره ... در ذهن نیمه هشیارتان اعتقادی راسخ ایجاد میکنید که موجب نظافت و نظم و ترتیب زندگیتان میشود و برایتان توانگری می آفریند .
در کنار ایجاد خلأ و بیرون ریختن آنچه که لازم ندارید و نظم و ترتیب چیزها باید مدام عبارت (( نظم الهی )) را تکرار کنید . باید هر روز آرام در گوشه یی خلوت بنشینید و در دلتان تکرار کنید :
(( من از نظم الهی سرشارم ، اکنون چیزهای پوسیده و اوضاع و شرایط کهنه و روابط فرسوده را رها میکنم . اکنون نظم الهی در من و زندگی و جهانم استقرار می یابد و پایدار می ماند !))
از چیزها و اوضاع و شرایط و حتی افرادی که می خواهید از زندگیتان – خواه عالم محسوس و خواه عالم نا محسوس – حذف کنید فهرستی تهیه ببینید . چیست ؟
همراه با تمیز کردن کنجه ها و کمدها ، زندگیتان را نیز از هر جهت پاک و تمیز کنید . اگر می خواهید که به راستی توانگر شوید ، در هیچ گوشه ای از زندگیتان نباید مسأله یی وجود داشته باشد که بخواهید آن را از چشم دیگران مخفی و پنهان نگاه دارید .
پالایش درونی از طریق رهایی
عمل حذف ، عملی دو گانه است :
حذف اشتباه و خطا ، و گسترش نیکی و موهبت . حذف چیزی در زندگی نشانه آنست که چیز بهتری در راه است . فهرستی از چیزهایی که باید حذف کنید تهیه کنید ، شایسته است ندا در دهید :
(( من رها و اعتماد میکنم ))
هر گاه جویای ثمره ای هستید و هنوز به آن نرسیده اید ، معمولا در ذهن و تن و امور یا روابط تان چیزی هست که باید از آن دست بکشید و رها یا حذفش کنید .
هر پیشرفت به معنای طرد یا پشت سر گذاشتن چیزی کهنه است . حذف نه تنها چیزی از شما نمی گیرد ، بلکه چیزی به شما می دهد ! ذهنهن نیمه هوشیار چیزی نمی داند ، این هوشیاری برتر یا ذهن الهی آدمی است که می داند چه چیز راا باید حذف کند .
بهترین عبارت تاکیدی برای حذف ، تکرار روزانه عبارت زیر است :
خدای درونم اقتدار رهایی بخش من است . او آزادم میکند . او مرا از هرگونه نفرت و انزجار یا دلبستگی و وابستگی به انسانها و مکانها یا موضوعات گذشته و اکنون رهایم میکند . من اکنون همه چیز و همه کس گذشته و اکنونم را که دیگر جزیی از طرح الهی زندگیم نیستند رها میکنم . خدای درونم هم اکنون جای راستین و مردمان راستین و توانگری راستین را متجلی می سازد .
پالایش زندگی :
اگر می خواهید چشم دلتان را به روی توانگری بگشایید ، درکنار تمیز کردن گنجه ها باید زندگیتان را نیز پاک کنید .اگر مدام به انجام کارهایی سرگرمید که میدانید از چشم خدا و انسان ناشایسته است ، تکرار روزانه عبارت تاکیدی و طلب موهبت و حمایت و برکت و شفا تماما" بیهوده است .
برای رهایی از روابط غیر ضروری ندا در دهید :
(( خدای درونم مرا از هرچیز و هر کس که دیگر جزیی از طرح الهی زندگیم نیست می رهاند . اکنون هر چیز و هر کس که دیگر جزیی از طرح الهی زندگیم نیست ، مرا رها می کند . خدای درونم هم اکنون طرح الهی زندگیم را آشکار و شکوفا می سازد !))
پالایش ذهن از طریق عفو و بخشش
دیگران را ببخشید و عفو کنید . عفو و بخشایش آسانتر از آن است که می پندارید . اگر عبارت تأکیدی ویژۀ عفو و بخشایش را به زبان آورید ، در انجام آن موفق میشوید .
ندا در دهید که دیگران شما را می بخشند . ذهن نیمه هوشیار آنها مشتاق عفو و بخشایش شما است .
آنگاه که دشمنانتان را می بخشید ، دوستان خود را رها کنید و آزاد بگذارید . هرگز با رهایی عاطفی چیزی را از دست نمی دهید . بعکس ، برای تجلی موهبتهای عظیمتر راه می گشایید ، آن هم بدون حس تملک یا سلطه جویی و وابستگی و دلبستگی .
ندا در دهید که دیگران شما را می بخشند . به زبان آوردن کلام رهایی ، حس تملک و قید و بند را از سر راه بر می دارد تا سیمای الهی آن وضعیت رخ بنماید و انسانها به آزادی و اوضاع و شرایط به رهایی برسند .
برای پالایش ذهن از طریق عفو و بخشش ندا در دهید :
(( هر آنچه را در درون و بیرون ، درگذشته و اکنون آزارم داده است عفو میکنم ، هر چیز و هر کس را که در گذشته و اکنون نیازمند بخشایش است می بخشم ، من آزادم و دیگران نیز آزادند . اکنون همه چیز میان من و دیگران پاک شده است و تا ابد نیز پاک خواهد ماند . خدای درونم مرا از نفرت و انزجار می رهاند و خودم و دیگران را آزاد می کند .))
وقتی نسبت به کسی یا چیزی نفرت می ورزید ، هیجانات درونتان شما را به آن اوضاع و شرایط با حلقه های فولادین متصل میکند
عفو و بخشش تنها راه گشودن این اتصال و کسب رهایی و آزادی است .
شیوه طلب عفو و بخشایش دیگران
همه می خواهند که از شر هیجانات و احساسات منفی خلاص شوند ، حتی اگر ذهن هوشیارشان از این واقعیت بی خبر باشد .
برای دیگران بگویید : (( خدای درونت مرا می بخشد و آزاد می کند . همه چیز میان ما از اکنون تا ابد پاک و صاف شده است . ))
شیوه داد وستد رهایی عاطفی
یکی از بهترین قوانین این است که دشمناتان را ببخشید ودوستانتان را آزاد بگذارید و کسانی را که دوست دارید رها کنید .
از طریق رهایی عاطفی ، هرگز چیزی را که حق الهی شماست از دست نمی دهید . بعکس ، اجازه خواهید داد موهبت شما به شیوه عظیمتر متجلی شود .
برای رهایی از تملک و تسلط ، این عبارت را تکرار کنید :
(( خدای درونم اکنون مرا از گونه وابستگی و دلبستگی به افراد و مکانها و اشیاء و موضوعات گذشته یا اکنون می رهاند . خدای درونم اکنون قدرت رهایی بخش من است . ))
برای اینکه دیگران به شما وابسته نشوند تکرار کنید :
((خدای درونت اکنون تو را از وابستگی و دلبستگی به افراد و مکانها و اشیاء و موضوعات گذشته یا اکنون می رهاند . . خدای درونم اکنون قدرت رهایی بخش توست . ))
شخص تملک طلب معمولا جوهر اندیشه ها و احساساتش را بر زندگی دیگران می باراند و خودش را از نظر عاطفی و جسمانی خالی میکند . تکرار کنید :
(( من هم اکنون از هر کس و هر چه که دیگر جزیی از زندگیم نیست دست می کشم و هر کس و هر چه که دیگر جز یی از طرح الهی زندگیم نیست از من دست می کشد و دست می شوید . ))
شیوه های رهایی از وضعیت دشوار
برای رهایی از وضعیت دشوارتکرار کنید :
(( من این وضعیت را رها می کنم و هم اکنون آن را به دست آگاهی الهی می سپرم . اکنون از سر آن دست بر می دارم و می گذارم که برای ابد از سر راهم کنار برود . ))
(( زندگی را هر جور بگیری ، همان جور پیش میاد.اگر به خدا توکل کنی آسان است ، اگرنه دشوار ))
من اکنون در میان روابط درست ، افراد درست ، و اوضاع و شرایط درست قراردارم .))
(( اکنون همۀ این مشکلات را به دست خدا می سپارم . خودم قادر به حل هیچکدام نیستم . ))
اوضاع و شرایط و مشکلاتی که قادر به حل آنها نبوده اید رها کنید . این رهایی معمولا موجب ایجاد راه حلهای نهایی و فوری آنها می شود.
شفای ناشی از رهایی
درد و بیماری خود را به فراموشی بسپارید و او را رها کنید و شفای خود را به خدا بسپارید با محبت کردن به عضویی که درد دارد و تاکید اینکه هیچ مریضی خاصی نیست و خیلی زود شفا خواهید یافت .
فصل سوم : آفرینش توانگری ذهنی از طریق نوشتن
برای اینکه بتوانید صاحب همه چیز باشید ، نخست باید موهبت خود را در ذهنتان بیافرینید . نود وهشت درصد از موفقیت مربوط به آماده سازی ذهنی و دو درصد مربوط به اعمال و اقدامات بیرونی است .
برای اینکه نخست توانگری خود را در ذهنتان بیافرینید ، سه راه اصلی وجود دارد که عبارتند از :
1 – از طریق نوشتن
2 – از طریق تصاویر
3 – از طریق کلام
اگر اندیشۀ شما دربارۀ توانگری قطعی و معین و روشن باشد ، توانگری نیز با شما به صورت قطعی و معین و روشن رفتار خواهد کرد .
اگر نیروی اندیشۀ خود را بر آرمان فراوانی متمرکز کنید – علی رغم هر چه که دیگران بگویند یا بکنند – شما صاحب وفور برکت و نعمت خواهید شد .
از طریق نوشتن و تجسم تصاویر و تکرار عبارات تأکیدی ، اندیشه ها و کلام و اعمالتان سرگرم کار می شوند تا از راههایی شادی بخش نو سازنده ، شمارا توانگر کنند .
اگر به اندازه کافی بر روی یک هدف تمرکز کنید ، حتما" آن رابه دست می آورید . همواره در ذهنتان هدفی معین داشته باشید و آن را بر روی کاغذ بیاورید . هرگز بی هدف اینسو و آن سو پرسه نزنید .
از طریق نوشتن می توانید توانگری خود را نخست در ذهنتان بیافرینید .
دلیل اینکه باید خواسته هایتان را بنویسید این است که اگر بی هدف باشید ، قربانی اوضاع و شرایط نا خواسته می شوید .
آرزو، خداست که می کوشد موهبتی عظیمتررا به شما عطا کند !چشم دلتان را بگشایید تا دریافتش کنید . پس با نوشتن آرزوهایتان ، انها را قطعی و روشن کنید تا بطور قطعی و روشن برایتان متجلی شوند . اقتدار مکتوب شما به ساحت اثیر پر می کشد تا از طریق مردمان و موقعیتها و رویدادها سر گرم کار شود و راه تجلی موهبت دلخواهتان را بگشاید .
روانشناسان میگویند که بیشتر چیزها حاصل انتخاب است و انتخاب ، بی ثمر نیست . اگر چه بر شماست که آن چیزی را انتخاب کنید که به راستی می خواهید .
روانشناسی فقر
 
فقرا آنقدر درگیر مشکلات کنونی خود هستند که از قبل نقشه نمی کشند و برنامه ریزی و حتی فکر و تأمل نمی کنند . ضمنا" نسبت به توانگران سر شار از کینه و عداوت و خصومت هستند و به دولتمندان و کسانی که در زندگی موفق هستند رشک می ورزند .
 
0
8

nastooh sh    ۰۸ آذر ۱۳۹۳
20000000000000000

پویا    ۰۶ مهر ۱۳۹۳
ممنون

soheil    ۲۷ شهریور ۱۳۹۳
ممنونم از نوشته بسیار مفید شما20

zahra mah    ۰۱ شهریور ۱۳۹۳
دلم میخواد بخرمش کامل بخونم

فر یما    ۱۵ تیر ۱۳۹۳
ممنونم زحمت کشیدید

جاوید منصوریان    ۲۷ آبان ۱۳۹۲
مطلب بسیار مفیدیست .عجیبه که برخی دوستان به خواندن اینگونه مطالب مفید و کاربردی وقت نمیزارن ولی به برخی مطالبی که به اصطلاح چرت و پرت گفته میشود دهها نظر مینویسند

محبوب ترین مقالات زندگی و خانواده»خانواده
بازدید: 6399
نظرات: 325
بازدید: 5017
نظرات: 214
0
219
بازدید: 3250
نظرات: 230
0
216
بازدید: 1872
نظرات: 78
0
200
بازدید: 3781
نظرات: 173
0
193
بازدید: 2994
نظرات: 156
بازدید: 3265
نظرات: 161
0
165
بازدید: 2797
نظرات: 149
0
165
بازدید: 2801
نظرات: 136
0
155