بچه های کرمان
گروه: بچه های کرمان
رهبر گروه : علیرضا
تاسیس : 29 خرداد 1388

اطلاعات گروه

نام گروه: بچه های کرمان
دسته بندی: 19
توضيحات:
این گروه در جهت کمک به شما دوستان در جهت علو کامپیوتر میباشد
بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


> > >>>اینجا خلوتگه تنهایی من است..آهسته بیا....