شاهرودی ها
گروه: شاهرودی ها
رهبر گروه : مهدی *
تاسیس : 10 تیر 1388

اطلاعات گروه

نام گروه: شاهرودی ها
دسته بندی: 44
توضيحات:
جایی برای همه ی شاهرودی ها
بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


> > >>>اینجا خلوتگه تنهایی من است..آهسته بیا....