* قم * نگین ایران
گروه: * قم * نگین ایران
رهبر گروه : Danial
تاسیس : 14 تیر 1388

اطلاعات گروه

نام گروه: * قم * نگین ایران
دسته بندی: 40
توضيحات:
در اين گروه تمام اهل دلهاي قمي هستند
ما مهمون نوازيم
شما هم بيا
بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

>♥♥♥> >>یه جمع خیلی دوس...


>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>> > > > >>>> > > > >> >>๑>>۩ شعر و ا...