فرزندان کوروش
گروه: فرزندان کوروش
رهبر گروه : ایمان طهماسبی
تاسیس : 21 تیر 1388

اطلاعات گروه

نام گروه: فرزندان کوروش
دسته بندی: 49
توضيحات:
شامل همه ی مباحث ملی میباشد
بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


> > >>>اینجا خلوتگه تنهایی من است..آهسته بیا....