ایرانیان باستان
گروه: ایرانیان باستان
رهبر گروه : شیداجون
تاسیس : 30 خرداد 1390
ایران بیستی عزیز - با توجه به درخواستهای زیاد همراهان همیشگی ایران 20 مبنی بر راه اندای مجدد سیستم پرداخت ، امکان پرداخت انلاین در سایت فراهم شده است . لطفا برای شارژ حساب خود به قسمت بالا صفحه موجودی - افزایش اعتباربیستک مراجعه کنید.

1.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

76

مشاهده

1

پاسخ

2.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

71

مشاهده

1

پاسخ

3.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

66

مشاهده

1

پاسخ

4.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

72

مشاهده

1

پاسخ

5.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

77

مشاهده

1

پاسخ

6.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

97

مشاهده

1

پاسخ

7.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

81

مشاهده

1

پاسخ

8.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

77

مشاهده

1

پاسخ

9.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

73

مشاهده

1

پاسخ

10.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

71

مشاهده

1

پاسخ

11.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

80

مشاهده

1

پاسخ

12.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

64

مشاهده

1

پاسخ

13.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

85

مشاهده

1

پاسخ

14.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

79

مشاهده

1

پاسخ

15.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

87

مشاهده

1

پاسخ

16.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

81

مشاهده

1

پاسخ

17.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

82

مشاهده

1

پاسخ

18.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

67

مشاهده

1

پاسخ

19.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

69

مشاهده

1

پاسخ

20.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

75

مشاهده

1

پاسخ

21.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

98

مشاهده

26

پاسخ

22.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

67

مشاهده

1

پاسخ

23.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

76

مشاهده

1

پاسخ

24.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

71

مشاهده

1

پاسخ

25.سلام

ایجاد کننده : سهیل دوج

۳۰ شهریور ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

77

مشاهده

1

پاسخ

26.وصیت نامه داریوش

ایجاد کننده : مهتاب1982 ...

۰۹ تیر ۱۳۹۰

آخرین ارسال :

219

مشاهده

2

پاسخ

27.فتح کوروش

ایجاد کننده : مهتاب1982 ...

۰۸ تیر ۱۳۹۰

آخرین ارسال :

259

مشاهده

2

پاسخ

28.سخنان بزرگان درموردفتوت کوروش

ایجاد کننده : مهتاب1982 ...

۰۳ تیر ۱۳۹۰

آخرین ارسال :

231

مشاهده

5

پاسخ

29.وصیتنامه کوروش

ایجاد کننده : مهتاب1982 ...

۰۳ تیر ۱۳۹۰

آخرین ارسال :

240

مشاهده

4

پاسخ

30.امیرکبیرکه بود؟

ایجاد کننده : مهتاب1982 ...

۰۳ تیر ۱۳۹۰

آخرین ارسال :

259

مشاهده

4

پاسخ

31.سخنان کوروش

ایجاد کننده : شیداجون

۳۱ خرداد ۱۳۹۰

آخرین ارسال :

228

مشاهده

7

پاسخ

32.کوروش کیه

ایجاد کننده : شیداجون

۳۱ خرداد ۱۳۹۰

آخرین ارسال :

271

مشاهده

7

پاسخ

33.داریوش کی بود

ایجاد کننده : شیداجون

۳۱ خرداد ۱۳۹۰

آخرین ارسال :

344

مشاهده

5

پاسخ

مدیران گروه
گروه های بروز شده

>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


>♥♥♥> >>یه جمع خیلی دوس...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>>کلمه> >یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است چ...