حقیقت گمشده
گروه: حقیقت گمشده
رهبر گروه : الی
تاسیس : 14 بهمن 1390

اطلاعات گروه

نام گروه: حقیقت گمشده
دسته بندی: 0
توضيحات:
شاعر گفت:
"خدایا من در کلبه فقیرانه خود چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری، من چون تویی دارم و تو چون خود نداری".
شاعر راست می گفت...
آنقدر دلت از دست ما آدمها گرفته که اگر چون خود داشتی آنقدر در خلوت تنهایی با او گریه می کردی، که دنیا در زیر بغض های نترکیده ات غرق می شد...
..................
دوست من سلام
این گروه متعلق به خودته
هر حرفی که نا گفته مونده تو دلت می تونی اینجا بیان کنی
راحت باش اما احترام و فراموش نکن
خدمت گذار کوچیک شوما :
ICE HUMAN
بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...