ترک تباران
گروه: ترک تباران
رهبر گروه : Milad Mvh
تاسیس : 8 اردیبهشت 1391

اطلاعات گروه

نام گروه: ترک تباران
دسته بندی: 29
توضيحات:
پیوند هرچه بیشتر ترک زبان ها
بیشتر...
گروه های بروز شده

>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


> > >>>اینجا خلوتگه تنهایی من است..آهسته بیا....


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...