*******121 هوای مستی 121 ******2
گروه: *******121 هوای مستی 121 ******2
رهبر گروه : احسان *******121 هوای مستی 121 *******
تاسیس : 3 خرداد 1392

اطلاعات گروه

نام گروه: *******121 هوای مستی 121 ******2
دسته بندی: 8
توضيحات:
*******121 هوای مستی 121 ******* آخرين زنگهايم را به تو ميزنم شايد ديگر در ميان زنگ ها پنهان شوم تمام آس هايم رابراى تماس باتو به كار ميگيرم شايد شانس رابرى شنيدن صدايت كت كنى گاف هاى رابطه به بار درخت قلم نمى نشيند جاذبه هم باعث افتادنش به روى ورق هم نمى شود تنها درون سينه قل و زنجير مى شود به حكم عشق مدتى است كه شكلات زندگى رو به اصل خود گذارده نودو نه درصد شده است در صفحه شطرنج ارتباط لحظه اى كه كيش خود را مات تو كرده بودم تمام مهره هاى مهر را بيرون كردى و شاه دلم… / / / /
بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


>♥♥♥> >>یه جمع خیلی دوس...


>>کلمه> >یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است چ...


>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...