متولدین مرداد ماه
گروه: متولدین مرداد ماه
رهبر گروه : Lord
تاسیس : 4 بهمن 1391

اطلاعات گروه

نام گروه: متولدین مرداد ماه
دسته بندی: 75
توضيحات:
متولدین مرداد ماه نماد شیر (لئو)


بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


> > >>>اینجا خلوتگه تنهایی من است..آهسته بیا....


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...