☼ قفس ☼
گروه: ☼ قفس ☼
رهبر گروه : ☼ ابوالفضل غریب ☼
تاسیس : 14 آذر 1392

اطلاعات گروه

نام گروه: ☼ قفس ☼
دسته بندی: 15
توضيحات:

یا لطف

من دلم میخواهد با تو باشـم ، اما چه تفاوت دارد

 

که میـان تو و من فاصله ها بسیار است

 

فاصله هـر چیز است که تو را از من و دل کرد جـدا

 

فاصله خود هستی

 

در میـان قفسی از دل خود بنشستی

 

باز کن پنجـره را

 

و به دور دست ، به افق خیـره نشین

 

که در آنجا وزش باد صبـا

 

 از عبور تازه عشق سخن میگوید

 

و در لحظه ناب

 

میتوانی خود را وفق دهی با دل خود

 

یا که باز بنشینی تا غـم آخر آید

 

و دوباره قفست تنگ تر از تنگ شود

باز کن پنجـره را...بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


از روی مهر این گروه رو با پیشنهادات در مورد ک...


>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...


>♥♥♥> >>یه جمع خیلی دوس...