عاشقان اهل بیت
گروه: عاشقان اهل بیت
رهبر گروه : آقای خاص
تاسیس : 21 مهر 1393

اطلاعات گروه

نام گروه: عاشقان اهل بیت
دسته بندی: 47
توضيحات:
هدفم از تشکیل تهیه ی این گروه آشنایی بیشتر با اهل بیت است
بیشتر...
گروه های بروز شده

> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...