غزل های دل
گروه: غزل های دل
رهبر گروه : بنیامین حسینی
تاسیس : 18 شهریور 1393

اطلاعات گروه

نام گروه: غزل های دل
دسته بندی: 15
توضيحات:
مه من هنوز عشقت دل من فکار دارد تو یکی بپرس از این غم که به من چه کار دارد نه بلای جان عاشق شب هجرتست تنها که وصال هم بلای شب انتظار دارد تو که از می جوانی همه سرخوشی چه دانی که شراب ناامیدی چقدر خمار دارد نه به خود گرفته خسرو پی آهوان ار من که کمند زلف شیرین هوس شکار دارد/ مژه سوزن رفو کن نخ او ز تار مو کن/ که هنوز وصله دل دو سه بخیه کار دارد/ دل چون شکسته سازم ز گذشته های شیرین/ چه ترانه های ه محزون که به یادگار دارد/ غم روزگار گو رو پی کار خود که ما را/ غم یار بی خیال غم روزگار دارد/ گل آرزوی من بین که خزان جاودانیست/ چه غم از خزان آن گل که ز پی بهار دارد/ دل چون تنور خواهد سخنان پخته لیکن/ نه همه تنور سوز دل شهریار دارد
بیشتر...
گروه های بروز شده

>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


از روی مهر این گروه رو با پیشنهادات در مورد ک...


>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...


>♥♥♥> >>یه جمع خیلی دوس...