یاوران مدرسه
گروه: یاوران مدرسه
رهبر گروه : عباس مدیر شبکه آموزش وپرورش
تاسیس : 11 بهمن 1393

اطلاعات گروه

نام گروه: یاوران مدرسه
دسته بندی: 18
توضيحات:
سلام وعلیکم: دوستان گرامی مدتی است در دنیای مجازی ایران بیست فعالیت دارم .مرا برآن داشت تا با دوستان فرهنگیم که در این مجموعه هستند دست به تشکیل گروه فرهنگیان بزنیم .در اینجا با هم گفتگویی داشته باشیم ونسبت به نشر آگاهی وتجارب خود اقدام کنیم ویا اگر کس یا کسانی در رابطه با آموزش خود یا فرزندشان دچا ر مشکل هستند راهنمایی لازم بعمل بیاوریم وگامی در راستای آموزش فرزندان این مرز وبوم برداشته باشیم.
بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


از روی مهر این گروه رو با پیشنهادات در مورد ک...


>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...


>♥♥♥> >>یه جمع خیلی دوس...