دلم را ورق می زنم ...
گروه: دلم را ورق می زنم ...
رهبر گروه : لادن پ
تاسیس : 4 خرداد 1392

اطلاعات گروه

نام گروه: دلم را ورق می زنم ...
دسته بندی: 15
توضيحات:

دلم را ورق می زنم

به دنبال نامی که گم شد

در اوراق زرد و پراکنده ی این کتاب قدیمی

به دنبال نامی که من …

_ من شعرهایم که من هست و من نیست _

به دنبال نامی که تو …

  _ توی آشنا _ ناشناس تمام غزل ها _

به دنبال نامی که او …

به دنبال اویی که کو ؟


" قیصر امین پور  "

بیشتر...
گروه های بروز شده

>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...