فارس کلوب
گروه: فارس کلوب
رهبر گروه : مهدی بابایی . . .
تاسیس : 8 فروردین 1392

اطلاعات گروه

نام گروه: فارس کلوب
دسته بندی: 28
توضيحات:


آدمهای ساده را دوست دارم. 
همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند. 
همان ها که برای همه لبخند دارند. 
همان ها که همیشه هستند، 
برای همه هستند. 
آدمهای ساده را 
باید مثل یک تابلوی نقاشی 
ساعتها تماشا کرد؛ 
عمرشان کوتاه است. 
بس که هر کسی از راه می رسد 
یا ازشان سوء استفاده می کند یا 
زمینشان میزند 
یا درس ساده نبودن بهشان می دهد. 
آدم های ساده را دوست دارم. 
بوی ناب “آدم” می دهند . . .

بیشتر...
گروه های بروز شده

> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


> > >>>اینجا خلوتگه تنهایی من است..آهسته بیا....