این قسمت مربوط به رتبه بندی گروههاست که در آینده نزدیک پس از جمع آوری اطلاعات از گروه ههای موجود راه اندازی خواهد شد.

گروهها

1
حسابداری

مقدمه: ضرورت شناخت علم حسابداری علم حسابداری تکامل دانشهای بشری به مدد...

تأسیس: ۱۷ تیر ۱۳۹۳ | ۱۶ کاربر
2
مدیریت

مقدمه : ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون آنها یکی از خصیصه های ب...

تأسیس: ۱۷ تیر ۱۳۹۳ | ۱۵ کاربر