این قسمت مربوط به رتبه بندی گروههاست که در آینده نزدیک پس از جمع آوری اطلاعات از گروه ههای موجود راه اندازی خواهد شد.

گروهها

1
* قم * نگین ایران

در اين گروه تمام اهل دلهاي قمي هستند>ما مهمون نوازيم>شما هم بيا

تأسیس: ۱۴ تیر ۱۳۸۸ | ۸۴ کاربر