این قسمت مربوط به رتبه بندی گروههاست که در آینده نزدیک پس از جمع آوری اطلاعات از گروه ههای موجود راه اندازی خواهد شد.

گروهها

1
united state of KERMANSHAH

...ايالات متحده كرمانشاه...

تأسیس: ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ | ۹۳ کاربر
2
کرمانشاه

اجتماعی از همه کرمانشاهی ها برای شادی

تأسیس: ۲۰ مهر ۱۳۸۷ | ۱۲۳ کاربر