این قسمت مربوط به رتبه بندی گروههاست که در آینده نزدیک پس از جمع آوری اطلاعات از گروه ههای موجود راه اندازی خواهد شد.

گروهها

1
قزوینی ها

شهر من ، من به تو مي انديشم .

تأسیس: ۷ تیر ۱۳۸۸ | ۷۲ کاربر
2
دوستیابی قزوین

سلام دوستان>امیدوارم حال همگی خوب باشه>این گروه رو ایجاد کردم تا بچه ه...

تأسیس: ۲۱ خرداد ۱۳۸۸ | ۱۱ کاربر