این قسمت مربوط به رتبه بندی گروههاست که در آینده نزدیک پس از جمع آوری اطلاعات از گروه ههای موجود راه اندازی خواهد شد.

گروهها

1
هنرمندان

اینجا هر کس میتونه عکس از کار های که خودش خلق کرده و چه نقاشی و چه طرا...

تأسیس: ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ | ۲۶ کاربر
2
طراحان

از تمامی طراحان در زمینه تبلیغات دعوت می شود .

تأسیس: ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ | ۱۱ کاربر
3
کانسپچوال آرت

کانسپچوال آرت یا «هنر مفهومی» دستاوردی از آوانگاردگرایی در هنر مدرن اس...

تأسیس: ۲۲ آذر ۱۳۹۳ | ۵۴ کاربر
4
با مــــن بخـــــــوان

محلی برای دور هم بودن > صفا و صمیمیت > مهربونی > .......................

تأسیس: ۱۳ مهر ۱۳۹۱ | ۸۸ کاربر