کلبه برفی
گروه: کلبه برفی
رهبر گروه : شاهین شاه
تاسیس : 30 مهر 1390
من و خدایم

من و خدایم

صدف ت خدایا شکر...
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ - ساعت ۱۵:۳۹

نازنین پروردگارا ...
در این عید
دفتر دل دوستانم را
به تو میسپارم
با دستان مهربانت
قلمی بردار
خط بزن غمهایشان
و دلی رسم کن
برایشان به بزرگی دریا..
۰۸ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۱

نازنین
۲۵ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۲۲:۴۴

نازنین
۰۵ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۲۴

نازنین
۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۱۷

شیلا فربود *** من و خدایم *** خدای من جز تو کیست مرا؟
۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۴:۲۷

نازنین توی یک جمع بی حوصله نشسته بودم
طبق عادت همیشگی مجله را ورق زدم تا به جدول رسیدم

یکی گفت : بلند بگو
گفتم : یک کلمه سه حرفیه
ازهمه چیز برتر است

تو جمعمون یه بازاری بود سریع گفت: پول

تازه عروس مجلس گفت: عشق
شوهرش گفت: یار

کودک دبستانی گفت: علم

بازاری پشت سرهم گفت : پول، اگه نمیشه طلا، سکه

گفتم: ارباب! اینا نمیشه
گفت: پس بنویس مال
گفتم: بازم نمیشه
گفت: جاه

خسته شدم با تلخی گفتم: نه نمیشه

مادر بزرگ گفت: مادرجان، عمر!

سیاوش که تازه از سربازی آمده بود گفت: کار

ديگری خندید و گفت: وام
یکی از آن وسط بلندگفت: وقت

خنده تلخی کردم و گفتم: نه


اما فهمیدم
تا شرح جدول زندگی کسی را نداشته باشی
حتی یک کلمه سه حرفی آن هم درست در نمی آید !

هنوز به آن کلمه سه حرفی جدول خودم فکر میکنم

شاید کودک پا برهنه بگوید: کفش
کشاورز بگوید: برف
لال بگوید: حرف
ناشنوا بگوید: صدا
نابینا بگوید: نور

و من هنوز در فکرم که چرا کسی نگفت:
خدا.
۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۴۷

نازنین
۱۰ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰:۱۶

صدف ت شکرت خدا....
۲۷ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۲۳:۵۸

نازنین ای شب، به پاس صحبتِ دیرین، خدای را
با او بگو حکایت شب زنده داری‌ام

با او بگو چه می کشم از درد اشتیاق
شاید وفا کند، بشتابد به یاری‌ام...


فریدون_مشیری
۱۱ آبان ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۳۸

صفحه 1 از 73 1 2 3 4 5 6 ...

73


گروه های بروز شده

>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


از روی مهر این گروه رو با پیشنهادات در مورد ک...