** سنجاقک **
گروه: ** سنجاقک **
رهبر گروه : امین مهاجر سنجاقک
تاسیس : 7 شهریور 1392
مشاعره

 
این مبحثم که نیاز به توضیح نداره...مشاعره است

مینا شیدا سنجاقک یکی درد و یکی درمان پسندد
یکی وصل و یکی هجران پسندد
من از درمون و درد و وصل و هجرون
پسندم اونچه رو جانان پسندد
۲۴ فروردین ۱۳۹۹ - ساعت ۱۵:۲۵

فرشید ♥من تو را نمی سرایم !..
تو …
خودت در واژه ها می نشینی ..!
خودت قلم را وسوسه می کنی !!
و شعر را بیدار می کنی !!♥♥♥
۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ساعت ۲۲:۱۲

مینا شیدا سنجاقک تنها مسافری که دلم بازگشتش را نمیخواهد
قاصدک ایست که آرزوی آمدن تو را در آن دمیدم…
تو برگرد…
قاصدک را چشمی در راه نیست…
تو را من چشم در راهم…
۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ساعت ۱۳:۵۸

فرشید یه چیز هم هیچ وقت از دل آدم نمیره
روزهای خوبی که با دوستای خوب گذشت
۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ساعت ۱۲:۵۶

مینا شیدا سنجاقک تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی
۰۴ بهمن ۱۳۹۸ - ساعت ۱۴:۵۸

فرشید دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکلست
هر که ما را این نصیحت می‌کند بی‌حاصلست
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰

مینا شیدا سنجاقک نیاز و تو خودم کشتم که هرگز تا نشه پشتم
زدم بر چهره ام سیلی که هرگز وا نشه مشتم
۲۶ دی ۱۳۹۸ - ساعت ۱۰:۲۷

مینا شیدا سنجاقک یکی درد و یکی درمان پسندد
یکی وصل و یکی هجران پسندد
۲۰ دی ۱۳۹۸ - ساعت ۱۸:۴۲

فرشید روان در اوج خیالم چو رود می مانی
همیشه جاری و مانا در عمق خواب منی
۱۸ دی ۱۳۹۸ - ساعت ۱۱:۲۹

مینا شیدا سنجاقک اینهمه نقش عجب بر در و دیوار وجود
هر که فکر ت نکند نقش بود بر دیوار
۱۲ دی ۱۳۹۸ - ساعت ۰:۲۴

صفحه 1 از 45 1 2 3 4 5 6 ...

45


گروه های بروز شده

>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...