** سنجاقک **
گروه: ** سنجاقک **
رهبر گروه : امین مهاجر سنجاقک
تاسیس : 7 شهریور 1392
بازی با اعداد

 
این بازی به این شکله:
((روزای زوج دخترا 2تا کم کنن پسرا یکی زیاد))
((روزای فرد دخترا یکی کم کنن پسرا 2تا زیاد))
((جمعه هم پسرا یکی زیاد دخترا یکی کم))

مینا شیدا سنجاقک ۷۱۹
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ساعت ۰:۱۸

فرشید 720
۲۰ دی ۱۳۹۸ - ساعت ۲۲:۱۲

مینا شیدا سنجاقک ۷۱۸
۲۰ دی ۱۳۹۸ - ساعت ۲۰:۵۹

فرشید 719
۲۰ دی ۱۳۹۸ - ساعت ۲۰:۴۳

مینا شیدا سنجاقک ۷۱۸
۲۰ دی ۱۳۹۸ - ساعت ۱۹:۱۶

فرشید 719
۱۸ دی ۱۳۹۸ - ساعت ۱۵:۳۶

مریم امینی 718
۱۳ آبان ۱۳۹۳ - ساعت ۱۳:۴۸

مینا شیدا سنجاقک 719
۲۰ شهریور ۱۳۹۳ - ساعت ۱۷:۴۳

صحرا 720
۱۶ شهریور ۱۳۹۳ - ساعت ۲۱:۴۵

مینا شیدا سنجاقک 731
۰۸ مرداد ۱۳۹۳ - ساعت ۲۳:۳۱

صفحه 1 از 41 1 2 3 4 5 6 ...

41


گروه های بروز شده

>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...