حال من خوب است اما با تو بهتر می شوم

آخ ... تا می بینمت یک جور دیگر می شوم

با تو حس شعر در من بیشتر گل می کند

یاسم و باران که می بارد معطر می شوم

در لباس آبی از من بیشتر دل می بری

آسمان وقتی که می پوشی کبوتر می شوم

آنقدر ها مرد هستم تا بمانم پای تو

می
ادامه...
عرشیا محمدی لایک بیست
ادامه
  ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
جواد خان بسیار زیبا :20
ادامه
  ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
290
هدایا