0%
گونش ام

گونش ام

زن از مراغه

19 بهمن 1321 (74 ساله)

تاریخ عضویت: 2 دی 1389

هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند "برنامه ای که خدا برای زندگیتان دارد" را متوقف کند.


یه وقتایی تنهایی خوبه یعنی لازمه !
اینکه مدتی با خودت خلوت کنی
وُ ببینی با خودت و آدمای اطرافت
چند چندی ، خوبه !
اما نه اونقدر طولانی که از اونور بوم بیفتی
چون زمانش که بگذره
تنهایی ، " دوست داشتن " رو از یادت میبره !
_________________________________________
سعید احمدی 20
ادامه
  ۲۷ آذر ۱۳۹۶
ین افکار شما هستند که مسیر زندگیتان را تعیین می کنند.غیر ممکن است که منفی فکر کنید و منفی عمل کنید، ولی نتیجه مثبت بگیرید. مراقب افکارتان باشید...
مثبت اندیش وخوش بین بودن یک مهارته
__________________________
سعید احمدی 20
ادامه
  ۲۷ آذر ۱۳۹۶
لعیا 🎀💚🌷لایک🌷💚🎀
ادامه
  ۱۷ آذر ۱۳۹۶


#هموطن_تسلیٺ🏴

مردمم بارِ دگر خستہ و غمبار شدند
باز محڪوم هم آغوشےِ آوار شدند

غرب لرزید ولے شرق و جنوب از غصہ
تا شمال وطنم جملہ عزادار شدند

مارا_درغم_خود_شریڪ_بدانید
چغیبل تسلیت
ادامه
  ۰۵ آذر ۱۳۹۶
امکا تسلیت
ادامه
  ۳۰ آبان ۱۳۹۶
‎سعدیا گفتی که مِهرش می رَود از دل ولی
!...‎مهر رفت و ماه آبان نیز آرامم نکرد
سعید احمدی 20
ادامه
  ۲۷ آذر ۱۳۹۶
چغیبل /█\20 ♥20/█\
ادامه
  ۰۵ آذر ۱۳۹۶
"آسمان"
وقتی ازروی زمین بالا را نگاه میکنیم میخواهیم بدانیم آسمان چجور جایی است؟
در حالی که ما و سیاره مان همگی جزیی از همین آسمان هستیم فقط باید از جای دیگری به آن نگاه کنیم.
چغیبل /█\20 ♥20/█\
ادامه
  ۰۵ آذر ۱۳۹۶
امکا B3T=20
ادامه
  ۳۰ آبان ۱۳۹۶
حکمت محض است اگر لطف جهان افرین
خاص کند بنده مصلحت عام را
دولت جاوید یافت هرچه نکو نام زیست
کز عقبش ذکرخیر زنده کند نام را
وصف تورا گر کند ور نکند اهل فضل
حاجت مشاته نیست روی دل ارام را
چغیبل /█\20 ♥20/█\
ادامه
  ۰۵ آذر ۱۳۹۶
امکا B3T=20
ادامه
  ۳۰ آبان ۱۳۹۶
سخن گر چه دل نبرد شیرین بود
سزاوار تحقیق و تحسین بود
چو یک بار گفتی مگو باز پس
که حلوا چو یک بار خوردن بس
مجال سخن تا نبینی ز پیش
به بیهوده گفتن مبر قدر خویش
امکا B3T=20
ادامه
  ۳۰ آبان ۱۳۹۶
چغیبل /█\20 ♥20/█
ادامه
  ۲۸ آبان ۱۳۹۶
نیمه شب آمد خیالت، نیمه جانم را گرفت
ابر دلتنگی دوباره آسمانم را گرفت

تا دلم در کوی دلتنگی برایت میسرود
لکنتی امد زبان بی زبانم را گرفت

شانه های مهربانت را بیاور خوب من
گریه های لعنتی تاب و توانم را گرفت
چغیبل /█\20 ♥20/█\
ادامه
  ۰۵ آذر ۱۳۹۶
امکا B3T=20
ادامه
  ۳۰ آبان ۱۳۹۶
تو لبخندی به لب داری و من بی تاب و تب دارم
پدر شک کرده و مادر،قسم می خورد بیمارم
دلم زخمی و چشمانم پر از ابر و پر از باران
ولی من مرد و مردانه،به فکر حفظ اسرارم
قسم خوردم که بعد از تو فراموشت کنم اما
چه باید کرد وقتی من،هنوز از عشق سرشارم
دلم می خواست بگریزم از این اوضاع طوفان
ادامه...
امکا B3T=20
ادامه
  ۳۰ آبان ۱۳۹۶
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۲۸ آبان ۱۳۹۶
فقیری زندگی بسیار دشواری داشت در حدی که نیازهای اولیه خود را به سختی تامین می کرد. روزی حضرت موسی (علیه السلام) را دید و از او خواست دعا کند خداوند ثروتی به او دهد تا از بند مشکلات رها گردد. حضرت موسی (علیه السلام) هم با دیدن وضع زندگی او ناراحت شد و برای او دعا کرد و از خدا خواست زندگی مرد فقیر را
ادامه...
امکا B3T=20
ادامه
  ۳۰ آبان ۱۳۹۶
چغیبل /█\20 ♥20/█
ادامه
  ۲۸ آبان ۱۳۹۶
502
هدایا