0%
عجب صبری خدا دارد
۲۲ شهریور ۱۳۹۸
بارها گفته بودم ترک جام و می کنم گفته بودم ترک می اما نگفتم کی کنم.
نشانها
تبلیغات

بازنشر تصویر مربوط به شبکه صدای تیشه توسط عجب صبری خدا دارد
۲۷ مهر ۱۳۹۸
هدیه: |50 بیستک
نجیمه لایک درشت
ادامه
  ۱۴ آبان ۱۳۹۸
سوگند لایک 20 لایک
ادامه
  ۰۴ آبان ۱۳۹۸
دوستان عزیز برای پیوستن به گروه تلگرامی لطفاشماره یا ای دی خود را ارسال کنند
نجیمه لایک درشت
ادامه
  ۱۴ آبان ۱۳۹۸
سوگند لایک 20 لایک
ادامه
  ۰۶ آبان ۱۳۹۸
موسیقی پروفایل
هدایا
دسته گل 2
توسط:
Afsoon
۰۵ مرداد ۱۳۹۷
بفرما پرتغال
۱۲ دی ۱۳۹۶
تولدت مبارک
توسط:
نگار
۰۲ مرداد ۱۳۹۶