0%
نازنین

نازنین

زن مجرد از گنبد کاووس

30 شهریور 1366 (32 ساله)

تاریخ عضویت: 1 بهمن 1389

مرا میان دفتر شعرت خشک کن قلب من شقایقی ست که زیر هزاران سال خاک هم تو را می بوید...

پرسش

128
هدایا