0%
@مهسا@گروه مشرق زمین!!باور کن!!@

@مهسا@گروه مشرق زمین!!باور کن!!@ ...

زن متأهل

1 آبان 1357 (41 ساله)

تاریخ عضویت: 29 مرداد 1390

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: @مهسا@گروه مشرق زمین!!باور کن!!@
در یک خط: بد اخلاق
جنسیت: زن
وضعیت تأهل: متأهل
تاریخ تولد: 1 آبان 1357 (41 ساله)
هدف از عضویت: شرکت در بحث های گروهها و ...
درباره من: ******************************************
وقتی‌ عاشق شدم ...
مشروب خوردم به سلامتی عشق ....
وقتی‌ شکست خوردم ...به سلامتی نامرد خوردم ...
وقتی‌ تنها شدم...به سلامتی بی‌ کسی خوردم ...
ولی‌ وقتی‌ ...........دوستی‌ مثل شما پیدا کردم...
......فقط به سلامتی هرچی‌ رفیق میرم بالا...
تا نه عاشق شم ...
نه نامرد ...
نه تنها******************************************
4