0%
میلی

میلی

مرد مجرد از شیراز

1 شهریور 1364 (34 ساله)

تاریخ عضویت: 16 بهمن 1390

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: میلی
در یک خط: انعطاف پذیر
جنسیت: مرد
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 1 شهریور 1364 (34 ساله)
محل تولد: شیراز
هدف از عضویت: پیدا کردن دوست جدید، پیدا کردن دوستان قدیم
6