0%
مینا شیدا  سنجاقک
۱۸ فروردین ۱۳۹۸
آغــوش گـــرمــــم بــــاش، بـگـذار فـرامـوش كـنـم لـحـظـه هـایـی را كـه در سـرمــای بــی كـسـی لــرزیــدم
تبلیغات

پرسش

دلتنگی

دلتنگی چه حس بدی است تنهایی چه حس بدی است كاش پاره ای ابر میشدم دلم مهربانی میبارید كاش نگاهم شرار نور میشدآشت...

0
10

مهمان تهران

سلام من و مهاجر نارسیس و رویا در سفره خانه میدان ولیعصر جای همه ی دوستان را سبز نگه داشتیم...اما سوال: قلیون ب...

  • توسط : مینا شیدا سنجاقک (۱۹ شهریور ۱۳۹۱) |
  • تعداد مشاهدات: 411 |
  • تعداد پاسخها: 102 |
  • وضعیت: بسته شد
0
1
موسیقی پروفایل
گروهها
هدایا
دسته گل 2
توسط:
faraz
۳۰ دی ۱۳۹۸
دسته گل 2
توسط:
katayoon
۳۰ دی ۱۳۹۳
دسته گل 2
۱۶ شهریور ۱۳۹۳