0%
ملیکا (برای یه مدتی میرم مسافرت.بای.)

ملیکا (برای یه مدتی میرم مسافرت.ب...

زن مجرد از شیراز

5 آذر 1364 (34 ساله)

تاریخ عضویت: 19 اردیبهشت 1391

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: ملیکا (برای یه مدتی میرم مسافرت.بای.)
در یک خط: مغرور.اتفاقای تکراری حالمو بهم میزنه!
جنسیت: زن
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 5 آذر 1364 (34 ساله)
محل تولد: شیراز
هدف از عضویت: پیدا کردن دوست جدید، وقت گذرانی در وب
درباره من: ♛ ♤ ♛ ♤ ♛ ♤ ♛ ♤ ♛ ♤ ♛ ♤

خیلی کم میام سایت

♛ ♤ ♛ ♤ ♛ ♤ ♛ ♤ ♛ ♤ ♛ ♤

گيرم که باخته ام !!!

اما کسي جرات ندارد به من دست بزند يا از صفحه بازي بيرونم بيندازد،

شوخي نيست من شاه شطرنجم !!!

تخريب مي کنم آنچه را که نمي توانم باب ميلم بسازم...

آرزو طلب نميكنم، آرزو ميسازم...

لزومي ندارد من هماني باشم که تو فکر مي کني ،

من هماني ام که حتي فکرش را هم نمي تواني بکني ...
لبخند مي زنم و او فکر ميکند بازي را برده ، هرگز نمي فهمد با هر کسي
رقابت نمي کنم...

زانو نمي زنم، حتي اگر سقف آسمان ، کوتاهتر از قد من باشد !

زانو نمی زنم، حتي اگر تمام مردم دنيا روي زانوهايشان راه بروند !

من زانو نمي زنم...
3