بازنشر مقاله مربوط به شبکه دلنوشته های من توسط کامران
۲۳ آبان ۱۳۹۶
كافي " رو جاي " عالي " گذاشتم!..
>> > در دانشکده طب بودم و همزمان نزد آسید رضی شیرازی بزرگوار فلسفه اسلامی میخواندم و در یک مرکز فرهنگی کار میکردم و در دبیرستان معلم عربی هم بودم و بسیار مطالعه میکردم، دارم از ۲۱ سالگی خودم صحبت میکنم که فشاری زیاد را تحمل میکردیم و حرفمون هم این بود که “ یکسال بخور نون و تره ، ده سال بخور نون و کره ! ” > اما پزشکی درسی نبود که بشه توش اینقدر بی محابا درس خوند زیرا ته ن...
شمیم ▂ ▄ ▆❤like💙▅ ▄ ▂
ادامه
  ۱۹ تیر ۱۳۹۷
لادن ع لایک20
ادامه
  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
Googoosh - Baraaye Man.mp3
لادن ع لایک20
ادامه
  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
121