اطلاعات عمومی
نام نمایشی: .
جنسیت: مرد
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 1 فروردین 1320 (79 ساله)
محل تولد: تهران
محل سکونت: تهران
44