0%
سان @

سان @

زن متأهل از تبریز

1 فروردین 1320 (79 ساله)

تاریخ عضویت: 17 مهر 1397

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: سان @
جنسیت: زن
وضعیت تأهل: متأهل
تاریخ تولد: 1 فروردین 1320 (79 ساله)
محل تولد: تبریز
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
84
هدایا
reza
۲۹ مهر ۱۳۹۷
reza
۲۳ مهر ۱۳۹۷
reza
۲۳ مهر ۱۳۹۷