0%
خسرو /خ

خسرو /خ

مرد مجرد از ماکو

15 اسفند 1360 (38 ساله)

تاریخ عضویت: 11 دی 1394

ما دل فروشان دل به بازار رفاقت میبریم// هرچه داریم میفروشیم و رفاقت میخریم

دروغگو ترین وزیر
Amenah 20 بیست
ادامه
  ۱۵ مهر ۱۳۹۸
عمران لایــــک 20
ادامه
  ۰۵ مهر ۱۳۹۸

دیروز:نفتكش آدریان مسیرش را تركیە بە سوریە عوض كرد.
امروز: نفتكش آدریان مجددا بە سمت تركیە حركت كرد.
دو ساعت بعد،وزیر خارجە تركیە :آدریان بە تركیە نمی آید،بە لبنان میرود.
یك ساعت بعد:وزیر انرژی و وزیر دارایی لبنان:آدریان بە لبنان نمی آید!
كشتی سرگردان!
نفت سرگردان!
حكومت سرگردان
ادامه...
تمنا تابش ✔✔♣♣⭐⭐ 20 ⭐⭐♣♣✔✔
ادامه
  ۱۶ آبان ۱۳۹۸
Amenah 20 بیست
ادامه
  ۱۵ مهر ۱۳۹۸
اگر رای دادن چیزی را عوض میکرد تو این 40 سال عوض شده بود.

پس بهوش باش هم وطن
Amenah 20 بیست
ادامه
  ۱۵ مهر ۱۳۹۸
عمران لایــــک 20
ادامه
  ۰۵ مهر ۱۳۹۸
سلام به همه ی دوستان گل گل خودم

حوصله ام سر رفت یاد دوستان ایران بیستی افتادم
گفتم عرض ادبی بکنم خدمتشان.
منو یادتون میاد؟
فکر نکنم. خیلی وقته غایبم.
کوچکتان خسرو هستم مغازه برنز فروشی دارم اماااا
بخاطر کسادی اوضام بی ریخت شده در سایه این حکومت نابکاران

فداتون خسرو بازار
ادامه...
Amenah 20 بیست
ادامه
  ۱۵ مهر ۱۳۹۸
عمران لایــــک 20
ادامه
  ۰۵ مهر ۱۳۹۸
43
هدایا
لادن پ
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
محمد فرهادی
۰۴ فروردین ۱۳۹۵