0%
#مریم#

#مریم#

زن مجرد از مشهد

3 اردیبهشت 1360 (38 ساله)

تاریخ عضویت: 14 تیر 1397

نپر...!!وقتی میدونی نمیتونی پرواز کنی...!!!
اطلاعات عمومی
نام نمایشی: #مریم#
جنسیت: زن
دین: اسلام
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 3 اردیبهشت 1360 (38 ساله)
محل تولد: مشهد
زندگی با: با خانواده
سیگار: نمیکشم
تست روانشناسی شخصیت
بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.
250