0%
Tina Jalali

Tina Jalali

زن مجرد از تهران

23 مهر 1354 (44 ساله)

تاریخ عضویت: 22 فروردین 1388

دنگ... دنگ... لحظه ها می گذرد. آنچه بگذشت، نمی آید باز. قصه ای هست که هرگز دیگر نتواند شد آغاز... دشت هایی چه فراخ کوه ...
اطلاعات عمومی
نام نمایشی: Tina Jalali
در یک خط: مهربان ، حساس، محجبه
جنسیت: زن
دین: اسلام
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 23 مهر 1354 (44 ساله)
محل تولد: تهران
زندگی با: با خانواده
هدف از عضویت: پیدا کردن دوست جدید، پیدا کردن دوستان قدیم، ارتباط با فامیل و دوستان، پیدا کردن دوستان اینترنتی، شرکت در بحث های گروهها و ...
340