0%
فرزاد زند
۰۷ شهریور ۱۳۹۵
تو نمي‌داني نگاهِ بي‌مژه‌ي محکومِِ يک اطمينان وقتي که در چشمِِ حاکمِ يک هراس خيره مي‌شود چه دريایِی‌ست! تو نمي‌داني مُردن وقتي که انسان مرگ را شکست داده است چه زنده‌گي‌ست!
نشانها
تبلیغات

موسیقی پروفایل
هدایا
بفرما پرتغال
۲۴ دی ۱۳۹۵
کیک گیلاس
۲۳ دی ۱۳۹۵
دسته گل 2
توسط:
دلارام
۰۷ دی ۱۳۹۵