0%
حمیدرضا
۲۶ تیر ۱۳۹۷
کوه با اولین سنگ اغاز میشود و انسان با اولین درد ومن با نخستین نگاه تو اغاز شدم
نشانها
تبلیغات


جهان بازیچه ی دست بشر کش هاست..

من این سوی جهان غمگین
تو آن سوی جهان دلشاد
تو آنجا شادمانی کن
من اینجا می زنم فریاد
بشر را گر حقوقی باشد آن را با
بشر کشتن کنند آزاد

خدایا خانه ات آباد 
خدایا خانه ات آباد

چگونه می تواند داد بستاند
چگونه می تواند داد بستاند
ادامه...
آبشاری در کشور پرو، که بنام آبشار عروس معروف است.

واقعا زیباست😊😍😍😍
شهره بارانی 20
ادامه
  ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
ايراندخت 20
ادامه
  ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
گاهی
فقط
باید رفت تا عزیز ماند!
این را از کسی آموختم
که دیشب رفت و
اسمش را در دفترم جا گذاشت...!

شهره بارانی 20
ادامه
  ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
تمنا تابش عالی بود
ادامه
  ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
همیشه کسانی هستند که دفاع از خدا را وظیفه ی خود می دانند، انگار که واقعیت مطلق، چهارچوب نگهدارنده ی وجود، چیزی ضعیف و بی دفاع است.

این آدم ها از کنار بیوه ای بر اثر جذام از شکل افتاده که چند سکه گدایی می کند رد می شوند، از کنار کودکان ژنده پوشی که در خیابان زندگی می کنند رد می شوند اما اگر کم
ادامه...
شهره بارانی 20
ادامه
  ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
تمنا تابش 🌹🌷 20 🌼🌻
ادامه
  ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
اسکار بهترین نذری تاریخ هم به این هموطن ایرانی تعلق می گیرد!
یکی از بهترین نذری هایی که توو کل عمرم دیدم! خنده های بچه هارو ببینید!

شهره بارانی 20
ادامه
  ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
HOUSAIN سلام و روزت شاد
ادامه
  ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
در گذرگاه زمان
خیمه شب بازی دهر
با همه تلخی و شیرینی خود می گذرد
عشق ها می میرند
رنگ ها رنگ دگر می گیرند
و فقط خاطره هاست
که چه شیرین و چه تلخ....
دست ناخورده به جا می مانند...

#مهدی_اخوان_ثالث

شهره بارانی 20
ادامه
  ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
سادات س 20
ادامه
  ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
زني که حرفهایش را
به موهایش سنجاق می کند ،
نگرانی هایَش را
به ناخن هایش رنگ می زند ،
آرزوهایش را
به عروسک هایش می گوید
و گاه و بی گاه نگرانِ
عدد شناسنامه اش میشود
دیوانه نیست...! امّا کم دارد
چیزی به نام "عشق"
در کیفَش کم دارد ..

شهره بارانی 20
ادامه
  ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
سادات س 20
ادامه
  ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
همیشه از جایی آغاز می‌شود که انتظارش را نداری.
یک مرتبه به خودت می‌آیی و می‌بینی وسط خاطره‌ای افتاده‌ای که تمام روزهای گذشته خواسته‌ای فراموشش کنی.
هر چه با خودت تکرار کنی که همه چیز تمام شده و دلیلی برای یادآوردنش وجود ندارد، باز یک روز با بهانه‌ای حتی کوچک، خودش را از گوشه ذهنت بیرون می‌کشد
ادامه...
شهره بارانی 20
ادامه
  ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
سادات س 20
ادامه
  ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
آدم‌ها آنقدرها که جدی می‌نویسند خشک و عبوس نیستند،
آنقدرها که بذله‌گویی می‌کنند شاد و خندان نیستند،
آنقدرها که در نوشته‌ها قربان‌صدقه‌ی هم می‌روند دل‌بسته نیستند،
آنقدرها که شکایت می‌کنند ناراضی نیستند.

آدم‌ها به آن شدتی که سرود ای ایران را می‌خوانند وطن‌دوست نیستند،
به آن حرارتی
ادامه...
شهره بارانی 20
ادامه
  ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
سادات س 20
ادامه
  ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
بیشتر مردم به ترس‌ها و حماقت‌های‌شان زنجیر شده‌اند و جرئت ندارند بی‌طرفانه قضاوت کنند که مشکل زندگی‌شان چیست.

بیشتر آدم‌ها همین‌طور زندگی‌شان را بی‌هیچ رضایتی ادامه می‌دهند بدون آن‌که تلاش کنند تا بفهمند سرچشمه‌ی نارضایتی‌شان کجاست یا بخواهند تغییری در زندگی‌شان ایجاد کنند سرآخر می‌میرند...!
ادامه...
شهره بارانی 20
ادامه
  ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
ايراندخت 20
ادامه
  ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
گروهها
هدایا
دسته گل 2
۲۵ خرداد ۱۳۹۷
دسته گل 2
توسط:
ندا✔
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
آدمک بیسکوئیتی
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷