0%
حمیدرضا
۰۳ اسفند ۱۳۹۴
در انتظار تو این دفتر خالی تاچند...تاچند و رق خواهدخورد
نشانها
تبلیغات


موزیک ویدیو از داریوش
شام مهتاب
نعمت ✨☄🖋ℒike✒💫✨
ادامه
  17 ساعت قبل
zahra نتونستم ببینم. قبلا این آهنگو شنیدم. شام مهتاب از قشنگترینهای داریوشه. مرسییییییییییییییییییی
ادامه
  19 ساعت قبل
شادیِ تو بی‌رحم است و بزرگ وار
نفس‌ات در دست‌های خالیِ من ترانه و سبزی‌ست

من
برمی‌خیزم!

چراغی در دست، چراغی در دل ام.
زنگارِ روح ام را صیقل می‌زنم.
آینه‌ئی برابرِ آینه‌ات می‌گذارم
تا از تو
ابدیتی بسازم.

#احمد_شاملو
نعمت ✨☄🖋ℒike✒💫✨
ادامه
  17 ساعت قبل
zahra شادیِ تو بی‌رحم است. عاااااااااااااااااااااااالی
ادامه
  19 ساعت قبل
تو
دوست داشتنی ترين
پيچكی هستی
كه دلم می خواهد
به دست و پای زندگيم بپيچی
و مدام قد بكشی در لحظه هايم
و حالم را خوب تر كنی...

نعمت ✨☄🖋ℒike✒💫✨
ادامه
  17 ساعت قبل
zahra یک حس زیبا
ادامه
  19 ساعت قبل
اخم‌های اول صبح هرکسی
یکجور باز شدنی‌ست!
گاه بایک بوسه
گاه بایک صدا
گاه بایک نگاه
و گاه بایک پیغام؛
هرکدام مقدور بود
کم نگذارید
اخم‌های اول صبح
گره کور می شوند گاهی

نعمت ✨☄🖋ℒike✒💫✨
ادامه
  17 ساعت قبل
zahra متن قشنگی بود. خوندنش حس و حال خوبی میده. مرسیییییییییییییییییی
ادامه
  19 ساعت قبل
چشمهایت را
آرزو کردم
و خورشید ،
پشت پنجره ی عاشقانه ترین صبح
تابید
از راه رسیدی
و زیباترین صبح
با چشمهای تو آغاز شد.

سلام ،روزتون پراز آرامش
نعمت ✨☄🖋ℒike✒💫✨
ادامه
  17 ساعت قبل
zahra زندگیتون پراز آرامش
ادامه
  19 ساعت قبل
📝

هی ... دلبستگی، دلبستگی به زندگانی !
زندگانی چه بود ؟ ای داد ...
آدمیزاد ، آدمیزادِ شیرِ خام خورده !
کاش خود میدانست که چیست، که کیست !
من که ندانستم، ندانستم ...
فقط این را دانستم و می‌دانم که آدمیزاد ،
فقط با آب و نان و هوا نیست که زنده است !
این را دانستم و می‌دانم
ادامه...
نعمت ✨☄🖋ℒike✒💫✨
ادامه
  17 ساعت قبل
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  23 ساعت قبل
نعمت ✨☄🖋ℒike✒💫✨
ادامه
  17 ساعت قبل
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  23 ساعت قبل
☘معلّمی وارد کلاس شد، پس رو به کودکان خردسال کرد و گفت:
"هر کس که تصوّر می‌کند احمق است، برخیزد بایستد."
کسی تکان نخورد و جوابی نداد.

بعد از لحظاتی، کودکی برخاست. معلّم با حیرت از او پرسید،

"تو واقعاً تصوّر می‌کنی احمقی؟"

کودک معصومانه گفت :

"خیر آقا؛ ولی دوست ندا
ادامه...
تو باید باشی
تا صبح بخیر شود
آفتاب در آسمان همه هست
و روشنایی در روز
تو باید باشی
تا دلم گرم شود
و چشمانم روشن ...!

نعمت ✨☄🖋ℒike✒💫✨
ادامه
  17 ساعت قبل
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  23 ساعت قبل
نعمت ✨☄🖋ℒike✒💫✨
ادامه
  17 ساعت قبل
شقا یق 🍀❤💚💜20💜💙💛🍀
ادامه
  23 ساعت قبل
گروهها
هدایا
دسته گل 2
توسط:
vargah
۲۸ خرداد ۱۳۹۷
دسته گل 2
۲۵ خرداد ۱۳۹۷
دسته گل 2
۰۷ خرداد ۱۳۹۷