0%
لادن عباسی
تبلیغات

zaahed ▓▒░20لایک20░▒▓
ادامه
  11 ساعت قبل
میر شجاع سیدین «اگر ایجاد پیوند آزاد باشد، با آزادی همراه باشد، شادی از راه خواهد رسید، چون آزادی ارزش غایی است، چیزی از آن بالاتر نیست. اگر عشق تو سوی آزادی رهنمونت کند، عشق تو عین برکت است، و اگر سوی بردگی براندت نه برکت که لعنت است.»
ادامه
  15 ساعت قبل
zaahed ▓▒░20لایک20░▒▓
ادامه
  11 ساعت قبل
میر شجاع سیدین من این بی محبتی هایت را دوست دارم ، هر چه عذابم دهی ، من آزار و اذیتهایت را دوست دارم هر چه با دلم بازی کنی ، من این بازی را دوست دارم مرا در به در کوچه پس کوچه های دلت کردی ، من این در به دری را دوست دارم
ادامه
  15 ساعت قبل
zaahed ▓▒░20لایک20░▒▓
ادامه
  11 ساعت قبل
میر شجاع سیدین میخواستم با تنهایی کنار بیایم ، دلم با تنهایی کنار نیامد ، میخواستم دلم را راضی کنم ، یاد تو باز هم به سراغم آمد ، میخواستم از این دنیا دل بکنم ، دلم با من راه نیامد ... بگذار اعتراف کنم که دلم در چه حالیست ، بدجور از نبودنت شاکیست ، هر جا هستی برگرد که اصلا حالم خوب نیست....
ادامه
  15 ساعت قبل
میر شجاع سیدین مچکرم از زحمات شما بزرگوار ........بدرود
ادامه
  15 ساعت قبل
ایرســـا 20
ادامه
  15 ساعت قبل
میر شجاع سیدین مچکرم از زحمات شما بزرگوار ........بدرود
ادامه
  15 ساعت قبل
ایرســـا 20
ادامه
  15 ساعت قبل
میر شجاع سیدین مچکرم از زحمات شما بزرگوار ........بدرود
ادامه
  15 ساعت قبل
ایرســـا 20
ادامه
  15 ساعت قبل
میر شجاع سیدین مچکرم از زحمات شما بزرگوار ........بدرود
ادامه
  15 ساعت قبل
میر شجاع سیدین مچکرم از زحمات شما بزرگوار ........بدرود
ادامه
  15 ساعت قبل
میر شجاع سیدین هیچ وقت دیر نیست برای شروع دوباره: به طبیعت نگاه کن. هیچ چیز ثابت نمی ماند. چرا تو باید بمانی خردمندانه از تغییرات استفاده کن. مثل یک قهرمان ورزشی،نتیجه بازی باخته را عوض کن. چیزهای مهم را نگه دار. چیزهایی را که مهم نیستند دور بریز. اهدافت را مشخص کن و از نو شروع کن.
ادامه
  15 ساعت قبل
ایرســـا 20
ادامه
  15 ساعت قبل
هدایا
از صمیم قلب!
توسط:
سادات س
۲۴ بهمن ۱۳۹۵
قلب سبز
۰۶ بهمن ۱۳۹۵
قلب سبز
۲۴ دی ۱۳۹۵