0%
مهزاد ا
۱۹ آبان ۱۳۹۴
برای حل مشکلات جامعه، بجای خواندن هزاران کتاب و نقد و بررسی دیگران، لحظه ای خودمان را بخوانیم و مرور کنیم...
کاربر ایران بیستی
نشانها
تبلیغات
من آرام ومنطقی هستم وبرام شخصیت واخلاق وادب وصداقت ودرک طرفم خیلی برام مهمه دنبال وقت گذرانی نیستم......

همۀرفتارهای انسان قابل تحلیل و بررسی و اصلاح هستند.پس ،ازمشکلات نترسیم.بلکه به تغییر بهینه بیاندیشیم.
بیشتر...
هدایا
نوروزتان مبارک
توسط:
صبا صبا
۰۵ فروردین ۱۳۹۷
دسته گل 2
۱۸ شهریور ۱۳۹۶
قلب نقره ای
توسط:
ندا✔
۱۶ شهریور ۱۳۹۶