0%
نسر ین
۲۱ دی ۱۳۹۳
هر جا عشق حضوری نیرومند داشته باشد دلشوره و نومیدی و ترس از میان میرود....
تبلیغات

بیشتر...
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط نسر ین
۱۶ بهمن ۱۳۹۳
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط نسر ین
۱۶ بهمن ۱۳۹۳
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط نسر ین
۱۶ بهمن ۱۳۹۳


فـرقی نـمیکند کـه گـودال آب کـوچکی بـاشی،

يـا دريـای بيـــکران، زلال کـه بـاشی...

آسمــــان در تــــوست...
  ۱۹ تیر ۱۳۹۴
  ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط نسر ین
۱۶ بهمن ۱۳۹۳
دنـیا قـانون عـجیبی دارد، هـفت مـیلیارد آدم،

و فـقط بـا یـکی از آنـها احـساس تـنهایی نـمیکنی...

و خـدا نـکند کـه آن یـک نـفر تـنهایت بـگذارد...

آن وقـت حـتی بـا خـودت هـم غـریبه مـیشوی...!
  ۱۹ تیر ۱۳۹۴
  ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط نسر ین
۱۶ بهمن ۱۳۹۳
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط نسر ین
۱۶ بهمن ۱۳۹۳
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط نسر ین
۱۶ بهمن ۱۳۹۳
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط نسر ین
۱۶ بهمن ۱۳۹۳
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط نسر ین
۱۶ بهمن ۱۳۹۳
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط نسر ین
۱۶ بهمن ۱۳۹۳
اینکه آمدی بمانی

اینکه پشیمانی

اینکه دوستم داری را

بگذار برای بعد

حالا فقط می خواهم

خوب تماشایت کنم..
مهزاد ا 20
ادامه
  ۰۷ مهر ۱۳۹۴
moslem seven 200000020
ادامه
  ۱۸ بهمن ۱۳۹۳
موسیقی پروفایل
هدایا
بفرما پرتغال
۲۷ آذر ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۲۱ مرداد ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
توسط:
Amir Hemmat
۲۶ تیر ۱۳۹۴