0%
صحرا

صحرا

زن مجرد از مشهد

1 خرداد 1357 (42 ساله)

تاریخ عضویت: 17 اردیبهشت 1392

هنوز قلبم به عشق کسانی می تپد که روزی با آنها بر سر سفره ی روزگار نان ونمک معرفت خوردم. پس یاد می کنم از آنها تا بدانند گر نا...

اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
30
هدایا