0%
آدا رهگذر

آدا رهگذر

مرد از مومبایی ( بمبئی قدیم )

1 فروردین 1320 (79 ساله)

تاریخ عضویت: 10 تیر 1395

بی سرزمین تر از باد...

نظرسنجی

196
هدایا