0%
یونس

یونس

مرد مجرد از تبریز

23 شهریور 1348 (50 ساله)

تاریخ عضویت: 8 دی 1391

اگر ڪسے را یافتی ڪه در لبخندت ، غمت را دید و در سڪوتت حرفهایت را شنیدو در خشمت محبت را فهمید بدان او بهترین دارایے زندگے توست...

موزیک

141